PROGRAM

Vážení návštěvníci,

je to už více než rok, co jsme pro vás chtěly otevřít Dům Clematis - "místo pro blízká setkání stejného druhu" (viz Úvod), avšak ani nám doba covidová neumožnila zrealizovat naše plány v předpokládaném čase. Přinesla však paradoxně a nečekaně do našich životů hluboké a cenné prožitky, takže nám nakonec nezbylo, než jen s vděčností a pokorou poděkovat, neboť tím se naše příprava zkvalitnila a prohloubila.

Rády bychom zahájily činnost v září 2021.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PROSÍME, NEPŘEHLÉDNĚTE!

V září 2021 na tomto místě najdete již tabulku s daty a časy pořádaných přednášek, kurzů, seminářů a cvičení pro podzim 2021.

ZÁŘÍ 2021

Víkend:  11. 9. - 12. 9. 2021  -  Kurzy I. a II. stupně Reginy Říhové

"LÉČIVÉ ROSTLINY - Konejšivé ruce přírody" (místo konání platí při počtu nad 8 zájemců. Při počtu do 8 zájemců se kurzy konají ve Středisku celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ, Karla IV. 93/3 v Českých Budějovicích). 

Čchi-kung - Andrea Freiová

Pilates - "Zdravá páteř - tělo bez bolesti" - paní Lucie Kopřivová (jednodenní kurz)


ŘÍJEN 2021

Pondělí:  11. 10. 2021 v 18:00 hodin  -  Přednáška Mgr. Heleny Veselé:

"STRACH - OSUDOVÁ VOLBA LIDSTVA" Podtitul: "Člověk spoutaný strachem bude vždy otrokem, i kdyby byl králem" (přednáška bude opakována každé čtvrtletí. Zájemcům, které by tyto přednášky zaujaly, bude nabídnut stejnojmenný, dvoudenní, prožitkový seminář)

Víkend: 30. 10. - 31. 10. 2021  -  Kurz I. Lenky Fofové:

"SVĚTLO STRAVY PRO TVÉ TĚLO - Kurzy zdravého vaření a pečení" (Pečení kváskového chleba a domácího pečiva; Polévky, jak je neznáte; Strava a odkyselení organismu).

Besedy u šálku čaje - Helena Veselá a Svatoslava Dolanská


LISTOPAD 2021

Pondělí:  15. 11. 2021  v 18:00 hodin  -  Přednáška Bc. Pavla Kalpakcise

"JAK SE VYROVNAT S NÁROČNÝMI ŽIVOTNÍMI SITUACEMI" Podtitul: "Jak se vyrovnat se smrtí, vinou a utrpením."

"Příběhy v pohybu" - Jana Studecká (taneční aktivita)

"Tělo - dům mého života" - Helena Veselá (svépomocný kurz pro ženy)

"Krása a půvab pohybu v denním životě" - Helena Veselá (svépomocný kurz pro ženy)


Přečtením lektorských medailonků je možné udělat si prozatímní představu o druhu dalších aktivit v Domě Clematis. 

Propagace Domu Clematis aneb kde se o nás dozvíte...

  • Ústní podání (nejlepší reklamou je spokojený návštěvník) 
  • Databáze spokojených návštěvníků:
  • Oficiální stránky statutárního města České Budějovice