PROGRAM

Vážení návštěvníci,

je to už více než rok, co jsme pro vás chtěli otevřít Dům Clematis - "místo pro blízká setkání stejného druhu" (viz Úvod), avšak ani nám doba covidová neumožnila zrealizovat naše plány v předpokládaném čase. Přinesla však paradoxně a nečekaně do našich životů hluboké a cenné prožitky, takže nám nakonec nezbylo, než jen s vděčností a pokorou poděkovat, neboť tím se naše příprava zkvalitnila a prohloubila.

Rádi bychom zahájili činnost v září 2021.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

PROSÍME, NEPŘEHLÉDNĚTE!

V srpnu 2021 na tomto místě najdete již tabulku s daty a časy pořádaných přednášek, kurzů, seminářů a cvičení pro podzim 2021.

ZÁŘÍ 2021

Čchi-kung - Andrea Freiová

Pilates - Lucie Kopřivová

Příběhy v pohybu - Jana Studecká (taneční aktivita)

Tělo - dům mého života - Helena Veselá (svépomocný kurz I.)

Krása a půvab pohybu v denním životě - Helena Veselá (svépomocný kurz)


ŘÍJEN 2021

11. 10. 2021 Přednáška Mgr. Heleny Veselé: 

"Strach- osudová volba lidstva. Člověk spoutaný strachem bude vždy otrokem, i kdyby byl králem" 


LISTOPAD 2021

Přednáška Bc. Pavla Kalpakcise: 

"Všechno musí být nové" 


Tyto dvě přednášky se budou konat opakovaně každé čtvrtletí. Zájemcům, které by tyto přednášky zaujaly, bude nabídnut stejnojmenný, dvoudenní, prožitkový seminář.

Přečtením lektorských medailonků je možné udělat si prozatímní představu o druhu dalších aktivit v Domě Clematis. 

Propagace Domu Clematis aneb kde se o nás dozvíte...

  • Ústní podání (nejlepší reklamou je spokojený návštěvník) 
  • Databáze spokojených návštěvníků:
  • Oficiální stránky statutárního města České Budějovice