Ing. JOZEF MIKUŠINEC

mikusinec.j@zoznam.sk
mikusinec.j@zoznam.sk

Moje pracovní životní cesta vede celou dobu podnikatelským prostředím, které zažívám a vnímám především zevnitř průmyslového výrobního podniku s několika stovkami zaměstnanců. Svou práci dělám 35 let, z čehož se 25 let mé poznávání principů a vztahů v rámci podnikatelského prostředí prolíná s poznáváním Principů, které řídí a formují celý svět, nejen ten pozemský. 

Na začátku této cesty jsem si s sebou do práce přinesl řadu ideálů, které časem a praxí, v okamžiku konfrontace se skutečným životem firmy, ve mně začaly vyvolávat mnohé praktické otázky. Jedna z nejdůležitějších byla, jak ze všech jednotlivostí, které jsem měl na starosti a byly v mé kompetenci, můžu vytvořit harmonický celek. Nebyl jsem schopen vnímat současný stav jako správný, protože neustále vznikaly nějaké problémy a disharmonie. Tak jsem se rozhodl pátrat po tom, jak dokázat vytvořit na jednotlivých úrovních firmy vzájemnou spolupráci a harmonické podporování pro společný cíl, aby to všem zúčastněným dávalo vnitřně motivující smysl. 

Později se mi v životě dostalo do rukou Poznání o zákonitostech, které řídí duchovní i hmotný svět. Byla to pro mě velká změna, jak pro život osobní, tak pracovní. Všechno, co jsem v práci zažíval a poznával, dostalo najednou nový impuls. Impuls, jaké to být má! 

Po vstřebání prvních vlastních osobních zkušeností jsem začal tyto impulsy uplatňovat i ve své práci tam, kde to bylo možné. Nejprve sám pro sebe, aby jsem si ujasnil, co dělám a z jakého důvodu to tak dělám. A později i při formování prostředí a vzájemných vztahů v pracovním životě s mými kolegy a spolupracovníky. 

Ze své dlouholeté praxe hledání odpovědí na množství každodenních otázek ze života firmy a zkušeností z práce, se již delší dobu snažím zformulovat přednášku a seminář na téma "Podnikatelský svět a vztah k financím ve světle vyšších zákonů", které vám s mými pohledy na tento svět nabízím, přičemž si uvědomuji, že se každým dnem a s každým dalším řešeným problémem, dále vyvíjejí. 

Věřím, že může být pomocí a podporou pro lidi, které toto téma zajímá a základnou pro vzájemnou výměnu názorů s lidmi, kteří v takovém prostředí pracují, kteří jsou pracovití, talentovaní, nadšeni a přesto nemají ve stále hutnějším prostředí při rostoucím negativizmu a disharmonii pocit smysluplnosti své práce, vidíc mnohokrát, jak její výsledky berou čas, odměna není adekvátní námaze, nebo se stále více a více rozplývá jinými směry než k těm, kteří se svým nasazením o tyto výsledky nejvíce přičinili. 

Může být i zamyšlením pro uvědomění si účelu podnikatelského světa a podnikání, ale i zamyšlením pro mezilidské vztahy a vztah k financím, které dohromady tvoří jeho základní součást. Chce podnítit k vědomí, že jde v neposlední řadě také o naše vnitřní postoje a základní životní filozofii běžného každodenního života člověka, které se v každém podnikatelském prostředí, možná nám nevědomě, ale vždy zákonitě odrážejí, neboť jsou to ony, které vytvářejí naši vnější realitu. 

Bude mi potěšením podělit se s vámi o všechno, čeho se mi od života během mého dlouholetého působení ve firmě v rámci podnikatelského prostředí dostalo... a co mě při prožívání spousty různých pozitivních i negativních dojmů vždy nakonec naplňuje vděčností. 

Josef Mikušinec (Slovensko)


Má nabídka pro vás:

PŘEDNÁŠKA


Název: "Podnikatelský svět a vztah k financím ve světle vyšších zákonů."

Přednáška s dotazy (ve slovenštině): dotace 3 hodiny 

Beseda k tématu: dotace 1-2 hodiny
Celková časová dotace: max. 5 hodin (dopoledne nebo odpoledne, pracovní den nebo víkend)

Téma je zpracováno jak pro soukromé osoby hledající podporu, tak pro všechny, kteří se v malém i velkém podnikání pohybují na různých postech.

 • Je podnikatelský svět se svými institucemi, účastníky, trhem, světem financí, ekonomií a podnikáním pro běžného člověka světem vzdáleným? Spoluvytváří ho běžný člověk?
 • Jaký je původ výrazu ekonomie a jaký je jeho původní význam? Jak se mění na "byznys"?
 • Jaký je původ výrazu politika, pravicový a levicový princip světa politiky. Ovlivňování lidí.
 • Demokracie a princip svobody ve vztahu k lidskému duchu. "Svobodná sebevědomá individuální osobnost " a její protiklad "závislá nesebevědomá skupinová masa".
 • Co vládne v podnikatelském světě dneška a proč je takový?
 • Kde je východisko ekonomických zákonů? Má i ekonomika svůj "chrám"?
 • Veřejné vlastnictví versus soukromé vlastnictví.
 • Zrod "právnické osoby" a její zodpovědnost. Poslanec. Akcionář. Zaměstnavatel. Zaměstnanec. Spotřebitel. Výrobce. Občan. Člověk. Lidský duch a jeho zodpovědnost.
 • Jaký cíl má podnikání a jaký by ho mělo mít? Účel a role podnikatelského světa, podnikání a peněz.
 • Naše chování jako účastníků trhu: jak se chováme jako zaměstnanci, jak se chováme jako spotřebitelé, jak se chováme jako voliči a jak se chováme jako lidé? Má naše chování dopad jen na nás, nebo i na naše okolí a na celosvětovou ekonomiku? Jaké naše chování deformuje podnikatelské prostředí?
 • Vzory: jaké to být má?
 • Vyhlídky do budoucnosti ve světle vyšších zákonů, kterými je řízen svět a celý vesmír.

Z technických důvodů je třeba předplatit rezervaci místa kurzu nejpozději do 23. 4. 2022. Zrušení rezervace a vrácení plné částky na Váš účet je možné také pouze do tohoto data. Případné pozdější rušení rezervací bude podléhat stornopoplatku 500,- Kč za nezbytné náklady na osobu.

V případě nedostatečného počtu zájemců ke dni 23. 4. 2022 (minimální počet je 10 účastníků), bude seminář zrušen a již uhrazené platby budou v plné výši vráceny na vaše účty.

Děkuji za pochopení.

© Založeno v roce 2021 DŮM CLEMATIS
Správkyně webu: Regina Říhová, tel: +420 737 915 006, e-mail: zivotemkezdravi@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!