Dům Clematis

Vážení a milí návštěvníci,

vítejte na stránkách Domu Clematis, který vznikl pro ty z vás, kteří hledáte v náhodách souvislosti, ve věcech smysl a za smyslem moudrost. Pro každého, kdo touží vyjít z chaosu dnešní doby a pokřivených hodnot, ochoten při tom zkoumat život a jeho zákonitosti.

KURZY  ~  PŘEDNÁŠKY  ~  SEMINÁŘE

"Možná jsem nešel tam, kam jsem plánoval jít, ale myslím, že jsem došel právě tam, kde jsem potřeboval být." 

(Douglas Adams)

O NÁS

Zakladatelky Domu Clematis - dvě ženy, které nevěří na náhody, se setkaly na jednom místě, v jednom okamžiku...

A tak vznikl Dům Clematis, u jehož vchodu se pnou dva živé plaménky - fialový "Clematis Rhapsody" a růžový "Clematis My Darling". Jsou symbolickým obrazem toho, co jsme se rozhodly nést k lidem dobré vůle a především k těm lidem, kteří se v dnešní době, kdy vítězí hmota nad duchem, nebojí nazývat sílu, jíž vděčí za svůj vznik a existenci - Bohem. Nechť láska, mír a přátelství naplní náš prostor a vaše duše. Nechť nás spojí, čím byl v květomluvě clematis obdařen - "duševní krása"!


"Ze zkamenělin něhy, bez dláta a kladiva, jednou vzplane květ! 

A dozraje-li  k lásce, pak rozkvetou i lidé..."

"A nade vší temnotou lidského sobectví stojí ve zlaté záři slova: Miluj bližního svého jako sama sebe! Čistě a jasně se vznášejí nad lidstvem. Avšak málokdy k nim z hlubin zabloudí jemný světlý paprsek, hledající spojení a sílu pro překonání vlastního já, pro spravedlivé porozumění bližnímu, který také hledá Pravdu.

Člověk se musí svým bližním zabývat. Musí jej respektovat a naučit se mu rozumět jako části stejného druhu, tvorovi, který stejně jako on nese v sobě touhu po světlých výšinách a který má stejnou cestu a stejný cíl: duchovní domov, ráj.

Čím dříve se tato touha po Světle rozvine harmonickým spolupůsobením všech dobrých lidských duchů k plné velikosti a síle, tím dříve povstane na této dosud zneužívané zemi odlesk rajské krásy."

(Herbert Vollmann)

© Založeno v roce 2021 DŮM CLEMATIS
Správkyně webu: Regina Říhová, tel: +420 737 915 006, e-mail: zivotemkezdravi@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky