REGINA ŘÍHOVÁ

Od malička jsem se zajímala o vše, co souviselo s přírodou. Nejprve mne zaujala prehistorická doba naší planety. Uvažovala jsem dokonce, že bych se chtěla stát paleontoložkou, avšak osud měl pro mne připraven úplně jiný plán. Záhy jsem se totiž potkala se světem rostlin a s jeho netušenými možnostmi. Rostliny mě naprosto nadchly svými rozličnými druhy a ty léčivé především nepřeberným množstvím účinků. Touha mne hnala, abych se ponořila do tohoto tajemného světa plného barev a vůní. Nad knihami (kterých v té době bylo pomálu), ale hlavně v tichu přírody, jsem se učila poznávat. Vnímala jsem ochránce rostlin, bez jejichž nepřetržité péče by žádná rostlina nemohla existovat. Neuvědomovala jsem si jejich přítomnost. Nasávala jsem zcela přirozeně a pronikala stále hlouběji do tajů v koloběhu přírody. Vybavuji si ještě teď momenty dětské radosti z objevování souvislostí. S nesmírnou vděčností se skláním před dokonalostí všeobsáhlého díla Stvořitele. Jeho moudrých a věčných zákonů, které ve své nekončící činnosti stále pohánějí Svět vstříc svému vývoji.

Nyní bych ráda pootevřela pomyslná dvířka k věčné moudrosti, která byla kdysi člověku z lásky darována pro jeho blaho a vývoj směrem vzhůru. Jak s tímto pokladem člověk naložil, vidíme všude kolem sebe. Dovolte mi prosím malý náhled, který ctí dávné vědění.

Na toto mé směřování postupně a přirozeně navázal zájem o pomáhání člověku v jeho celistvosti, pozvolna jsem vplouvala do tajů přírodní medicíny a jejích možností. Tak jsem krok za krokem během svého života doputovala až k současné náplni svého povolání. 

Regina Říhová


Má nabídka pro vás:

KURZY


KURZY I. - IV. STUPNĚ  "LÉČIVÉ ROSTLINY"

Konejšivé ruce přírody (I.-III.)

Přírodní řešení podvýživy organismu v dnešní době (IV.)

Jde o čtyřstupňový kurz rozložený do dvou víkendů a zakončený certifikátem střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ. První víkend = 1. a 2. stupeň kurzu; druhý víkend = 3. a 4. stupeň kurzu. Absolvent na konci čtyřstupňového kurzu bude mít znalosti o přibližně 90 léčivých rostlinách z našeho okolí, bude vědět jakým způsobem s bylinami zacházet, bude znát jejich užití i působení, bude umět složit čajovou směs. 

Kurzy na sebe úzce navazují a na čtvrtém stupni získané poznatky posuneme o další úroveň. Zjistíme jak používat léčivé rostliny pro přírodní výživu. Naučíme se sestavovat tzv. "Letninu" jako hodnotný zdroj deficitních látek v dnešní stravě. V tomto 4. kurzu budu vycházet ze všech doposud probraných rostlin a ještě přibudou některé další, vhodné zejména k jídlu v čerstvém stavu. Z tohoto důvodu platí pro zájemce 4. kurzu povinné absolutorium všech tří předchozích kurzů.

  • I. stupeň (začátečníci) - První teoretický kurz (čtyřdílného cyklu) nabízí v úvodu informace o historii využívání darů přírody v životě člověka. Představí základní léčivé rostliny pěstované i divoce rostoucí v okolí lidských sídlišť. Seznamuje s jejich sběrem, sušením, zpracováním a skladováním. Představuje blíže jejich účinky, možnosti využití. V přednáškách vycházím ze své více než 30leté praxe.
  • II. stupeň - Druhý návazný teoretický kurz rozšiřuje vědomosti o využití dalších bylin, tentokrát z volné přírody. Povíme si, co všechno vlastně příroda je. Věnovat se budu pravidlům bylináře, základům skladby bylinných čajových směsí a například výrobě olejů a tinktur. Základními informacemi z kurzu I. stupně o sběru, sušení apod. se zde ve větším rozsahu nebudu zabývat.
  • III. stupeň - Třetí návazný teoretický kurz prohlubuje vědomosti o využití dalších našich méně známých bylin, stromů a keřů ve fytoterapii. Jako bonus představím rozdělení tělesných orgánů do jednotlivých okruhů se vzájemnými vztahy mezi sebou podle TČM.
  • IV. stupeň (pokročilí) - Čtvrtý návazný teoretický kurz nás uvede do problematiky deficitu výživových látek ve stravě civilizované společnosti. Doplníme znalosti o další jedlé rostliny a celkově zúročíme doposud dosažené vědomosti a rozšíříme možnosti práce s rostlinami o další rozměr. Naučíme se vhodné rostliny sestavovat do konzumních směsí = tzv. "Letnin" k doplnění výživy zdravých i nemocných, dospělých i dětí apod. Seznámíme se se specifiky jednotlivých směsí. Prostor bude dán také k vzájemné diskusi o optimálním složení směsí pro konkrétní případy.
Následně uvedené kurzy vřele doporučuji. Umožňují nám bezpečné používání léčivých rostlin a uvedené metody alternativní medicíny synergicky posílí účinek fytoterapie. Získáme tak čas, který nutně potřebujeme k posílení svého těla a vyzrávání duše, která k nám přes nepříjemné symptomy promlouvá a něčeho se od nás po právu dožaduje.

Další volně navazující kurzy, které nevyžadují povinné absolutorium čtyřstupňového kurzu LÉČIVÉ ROSTLINY a tvoří společně 3. víkend:


BEZPEČNOSTNÍ KURZ  "JEDOVATÉ ROSTLINY"

Doma i v přírodě

Tento sobotní teoretický kurz nás seznámí se záludnostmi rostlinné říše, které mohou zapříčinit situace, kterým je záhodno se vyhnout. Rostliny si popíšeme, seznámíme se s jejich specifiky, zajímavostmi a případnými následky otravy a první pomocí. 

Domnívám se, že je dobré znát antagonisty léčivých rostlin, aby bylo eliminováno jakékoliv nebezpečí při sběru a používání léčivých rostlin. Nebezpečí záměn nebo dokonce přímé použití jedovatých rostlin je poměrně podceňováno, i když by mělo být řazeno na úplně stejnou úroveň nebezpečnosti, jako jsou pro houbaře všeobecně zdůrazňované nutné znalosti z říše hub.


DOPLŇKOVÝ KURZ "VLASTNÍ ZDRAVÍ SVÉPOMOCÍ"

Alternativní medicína v denním životě

Z vlastní zkušenosti a praxe vím, že účinnost bylinné pomoci významně posilují i jiné metody z oblasti alternativní medicíny.

Dnešní doba není náhodou nazývána "Dobou jedovou". Naše fyzická těla i psychika jsou neustále vystaveny velkému náporu toxicity všemožných druhů a intenzity. Proto by se měly mnohé praktiky, které zde zmíním, stát součástí běžné hygieny každého člověka, pokud mu záleží na vlastním zdraví.

V tomto nedělním kurzu přehledně uvedu možnosti rozpoznávání zdravotních problémů, techniky a metody vhodné pro každodenní použití k vylepšení a udržení zdraví. Vše uvedené je zaměřeno na výživu a detoxikaci organismu, a tím i na zvýšení činnosti vlastního imunitního systému. Ten je základem dobře fungujícího těla, aby samo podle sebe nastavilo ozdravené procesy, které pocítíme jako zlepšení zdraví. Tak si prodloužíme čas, které máme k dispozici proto, abychom objevili, pochopili a vyřešili vlastní chybné vzorce v životě, které nás do takto nedobrého stavu přivedly.

S největší pravděpodobností to bude od nás vyžadovat určitou míru přehodnocení dosavadního způsobu života a odvahu převzít zodpovědnost za své budoucí směřování. Vše je jen v našich rukou.


Časová dotace jednotlivých kurzů čítá cca 8 vyučovacích hodin.

Jednotlivé kurzy probíhají v Domě Clematis pouze při překročení počtu 8-mi zájemců. Pokud tento počet nebude překročen, budou se kurzy pořádat ve Středisku celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ, Karla IV. 93/3, České Budějovice. Veškeré informace o pořádání kurzů naleznete na mém webu www.zivotemkezdravi.eu.

Těším se na setkání a společně prožité chvíle.

© Založeno v roce 2021 DŮM CLEMATIS
Správkyně webu: Regina Říhová, tel: +420 737 915 006, e-mail: zivotemkezdravi@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!