REGINA ŘÍHOVÁ

Od malička jsem se zajímala o vše, co souviselo s přírodou. Nejprve mne zaujala prehistorická doba naší planety. Uvažovala jsem dokonce, že bych se chtěla stát paleontoložkou, avšak osud měl pro mne připraven úplně jiný plán. Záhy jsem se totiž potkala se světem rostlin a s jeho netušenými možnostmi. Rostliny mě naprosto nadchly svými rozličnými druhy a ty léčivé především nepřeberným množstvím účinků. Touha mne hnala, abych se ponořila do tohoto tajemného světa plného barev a vůní. Nad knihami (kterých v té době bylo pomálu), ale hlavně v tichu přírody, jsem se učila poznávat. Vnímala jsem ochránce rostlin, bez jejichž nepřetržité péče by žádná rostlina nemohla existovat. Neuvědomovala jsem si jejich přítomnost. Nasávala jsem zcela přirozeně a pronikala stále hlouběji do tajů v koloběhu přírody. Vybavuji si ještě teď momenty dětské radosti z objevování souvislostí. S nesmírnou vděčností se skláním před dokonalostí všeobsáhlého díla Stvořitele. Jeho moudrých a věčných zákonů, které ve své nekončící činnosti stále pohánějí Svět vstříc svému vývoji.

Nyní bych ráda pootevřela pomyslná dvířka k věčné moudrosti, která byla kdysi člověku z lásky darována pro jeho blaho a vývoj směrem vzhůru. Jak s tímto pokladem člověk naložil, vidíme všude kolem sebe. Dovolte mi prosím malý náhled, který ctí dávné vědění.

Na toto mé směřování postupně a přirozeně navázal zájem o pomáhání člověku v jeho celistvosti, pozvolna jsem vplouvala do tajů přírodní medicíny a jejích možností. Tak jsem krok za krokem během svého života doputovala až k současné náplni svého povolání. 

S radostí v srdci se těší na shledání Regina Říhová


Má nabídka pro vás:

KURZY


KURZY I. - IV. STUPNĚ  "LÉČIVÉ ROSTLINY"

Konejšivé ruce přírody (I.-III.)

Přírodní řešení podvýživy organismu v dnešní době (IV.)

Jde o čtyřstupňový kurz rozložený do dvou víkendů a zakončený certifikátem střediska celostní péče ŽIVOTEM KE ZDRAVÍ. První víkend = 1. a 2. stupeň kurzu; druhý víkend = 3. a 4. stupeň kurzu. Absolvent na konci čtyřstupňového kurzu bude mít znalosti o přibližně 90 léčivých rostlinách z našeho okolí, bude vědět jakým způsobem s bylinami zacházet, bude znát jejich užití i působení, bude umět složit čajovou směs. Kurzy na sebe úzce navazují a na čtvrtém stupni získané poznatky posuneme o další úroveň. Zjistíme jak používat léčivé rostliny pro přírodní výživu. Naučíme se sestavovat tzv. "Letninu" jako hodnotný zdroj deficitních látek v dnešní stravě. V tomto 4. kurzu budu vycházet ze všech doposud probraných rostlin a ještě přibudou některé další, vhodné zejména k jídlu. Z tohoto důvodu platí pro zájemce 4. kurzu povinné absolutorium všech tří předchozích kurzů.

  • I. stupeň (začátečníci) - První teoretický kurz (čtyřdílného cyklu) nabízí v úvodu informace o historii využívání darů přírody v životě člověka. Představí základní léčivé rostliny pěstované i divoce rostoucí v okolí lidských sídlišť. Seznamuje s jejich sběrem, sušením, zpracováním a skladováním. Představuje blíže jejich účinky, možnosti využití. V přednáškách vycházím ze své více než 30leté praxe.
  • II. stupeň - Druhý návazný teoretický kurz rozšiřuje vědomosti o využití dalších bylin, tentokrát z volné přírody. Povíme si, co všechno vlastně příroda je. Věnovat se budu pravidlům bylináře, základům skladby bylinných čajových směsí a například výrobě olejů a tinktur. Základními informacemi z kurzu I. stupně o sběru, sušení apod. se zde ve větším rozsahu nebudu zabývat.
  • III. stupeň - Třetí návazný teoretický kurz prohlubuje vědomosti o využití dalších našich méně známých bylin, stromů a keřů ve fytoterapii.Jako bonus představím rozdělení tělesných orgánů do jednotlivých okruhů se vzájemnými vztahy mezi sebou podle TČM.
  • IV. stupeň (pokročilí) - Čtvrtý návazný teoretický kurz nás uvede do problematiky deficitu výživových látek ve stravě civilizované společnosti. Doplníme znalosti o další jedlé rostliny a celkově zúročíme doposud dosažené vědomosti a rozšíříme možnosti práce s rostlinami o další rozměr. Naučíme se vhodné rostliny sestavovat do konzumních směsí = tzv. "Letnin" k doplnění výživy zdravých i nemocných, dospělých i dětí apod. Seznámíme se se specifiky jednotlivých směsí. Prostor bude dán také k vzájemné diskusi o optimálním složení směsí pro konkrétní případy
Z vlastní zkušenosti a praxe vím, že účinnost bylinné pomoci významně posilují i jiné metody z oblasti alternativní medicíny.
Dnešní doba není náhodou nazývána "Dobou jedovou". Naše fyzická těla i psychika jsou neustále vystaveny velkému náporu toxicity všemožných druhů a intenzity. Proto by se měli mnohé praktiky, které zde zmíním, stát součástí běžné hygieny každého člověka, pokud mu záleží na vlastním zdraví.
V tomto kurzu přehledně uvedu techniky a metody vhodné pro každodenní použití. Vše uvedené je zaměřeno na výživu, detoxikaci, a tím i na zvýšení vlastního imunitního systému. Tak umožníme tělu, aby samo podle sebe nastavilo ozdravné procesy v celém organismu, které pocítíme jako zlepšení zdraví. S největší pravděpodobností to bude od vás vyžadovat určitou míru přehodnocení dosavadního způsobu života a odvahu převzít zodpovědnost za své budoucí směřování. Vše je jen ve vašich rukou.
Kurz je určen každému zájemci. Účast není podmíněna absolvováním čtyř stupňů kurzu LÉČIVÉ ROSTLINY. 

BEZPEČNOSTNÍ KURZ  "JEDOVATÉ ROSTLINY"

Doma i v přírodě

Tento teoretický kurz nás seznámí se záludnostmi rostlinné říše, které mohou zapříčinit situace, kterým je záhodno se vyhnout. Rostliny si popíšeme, seznámíme se s jejich specifiky, zajímavostmi a případnými následky otravy. Domnívám se, že je dobré znát antagonisty léčivých rostlin, aby bylo eliminováno jakékoliv nebezpečí při sběru a používání léčivých rostlin. 

Kurz je určen každému zájemci. Účast není podmíněna absolvováním čtyř stupňů kurzu LÉČIVÉ ROSTLINY. 


Z vlastní zkušenosti a praxe vím, že účinnost bylinné pomoci významně posilují i jiné metody z oblasti alternativní medicíny.
Dnešní doba není náhodou nazývána "Dobou jedovou". Naše fyzická těla i psychika jsou neustále vystaveny velkému náporu toxicity všemožných druhů a intenzity. Proto by se měli mnohé praktiky, které zde zmíním, stát součástí běžné hygieny každého člověka, pokud mu záleží na vlastním zdraví.
V tomto kurzu přehledně uvedu techniky a metody vhodné pro každodenní použití. Vše uvedené je zaměřeno na výživu, detoxikaci, a tím i na zvýšení vlastního imunitního systému. Tak umožníme tělu, aby samo podle sebe nastavilo ozdravné procesy v celém organismu, které pocítíme jako zlepšení zdraví. S největší pravděpodobností to bude od vás vyžadovat určitou míru přehodnocení dosavadního způsobu života a odvahu převzít zodpovědnost za své budoucí směřování. Vše je jen ve vašich rukou.
Kurz je určen každému zájemci. Účast není podmíněna absolvováním čtyř stupňů kurzu LÉČIVÉ ROSTLINY. 

DOPLŇKOVÝ KURZ   "VLASTNÍ ZDRAVÍ SVÉPOMOCÍ"

Alternativní medicína v denním životě

Z vlastní zkušenosti a praxe vím, že účinnost bylinné pomoci významně posilují i jiné metody z oblasti alternativní medicíny.
Dnešní doba není náhodou nazývána "Dobou jedovou". Naše fyzická těla i psychika jsou neustále vystaveny velkému náporu toxicity všemožných druhů a intenzity. Proto by se měli mnohé praktiky, které zde zmíním, stát součástí běžné hygieny každého člověka, pokud mu záleží na vlastním zdraví.

V tomto kurzu přehledně uvedu techniky a metody vhodné pro každodenní použití. Vše uvedené je zaměřeno na výživu, detoxikaci, a tím i na zvýšení vlastního imunitního systému. Tak umožníme tělu, aby samo podle sebe nastavilo ozdravné procesy v celém organismu, které pocítíme jako zlepšení zdraví. S největší pravděpodobností to bude od vás vyžadovat určitou míru přehodnocení dosavadního způsobu života a odvahu převzít zodpovědnost za své budoucí směřování. Vše je jen ve vašich rukou.
Kurz je určen každému zájemci. Účast není podmíněna absolvováním čtyř stupňů kurzu LÉČIVÉ ROSTLINY.