Bc. PAVEL KALPAKCIS

Má životní cesta mě již od mládí směřovala k pomoci druhým lidem. Ať už to byli lidé bez domova, lidé s nějakým handicapem, lidé drogově závislí, děti ve škole, které jsem učil, děti s autismem a mnozí další, kteří prošli mou psychoterapeutickou praxí.

Díky své práci cítím velikou pokoru před životním příběhem druhého člověka. Objevuji tak dar pochopení druhých a vnímám, jak je pro nás právě toto pochopení důležité. Protože bez pochopení nemůže být - odpuštění. A bez odpuštění se nedá jít v životě radostně dál. 

Mám hluboký vztah k přírodě a k jejím bytostem, jsem nadšen z hvězdného nebe nad hlavou a vážím si opravdového přátelství. Vnímám, jak jsme si navzájem jako lidé potřební, jak díky druhým můžeme stále více pociťovat vděčnost za možnost vlastního bytí.

Mým životním cílem je být radostným, láskyplným, svobodným, a až po okraj vděčností naplněným člověkem. Je pro mě velikou radostí, když svým působením mohu v druhých podporovat totéž.

Pavel Kalpakcis


Má nabídka pro vás:

 PŘEDNÁŠKY


Název: "Lidské vztahy - jak vyšší zákony ovlivňují naše životy"

Anotace:

V dnešní uspěchané době, kde uznávanou hodnotou je úspěch, zisk, bohatství a rychlost, dochází k závažnému problému, který má za následek nedorozumění, konflikty, deprese aj. Tím problémem jsou narušené mezilidské vztahy. Důsledky toho můžeme pozorovat jak na politické scéně, tak i v rodinách, na pracovišti a v podstatě v celém civilizovaném světě. Jak je možné, že se nás některé chování druhých lidí silně dotkne, zatímco jiného nechává chladným? Je možné žít tak, abychom tyto pro nás tak důležité vztahy budovali, měli pochopení pro druhého a uměli naslouchat? Existují nějaké zákonitosti, podle kterých se řídí lidské vztahy? Přednáška vychází z autorových zkušeností, z jeho psychoterapeutické praxe a z knihy Ve světle Pravdy - Poselství Grálu, ve které je možné odpovědi na tyto otázky nalézt.


Název: "Umění pomáhat"

Anotace:

V mnoha lidech se objevuje touha být potřebný, pomáhat druhým. Mnozí cítí, že by neměli být lhostejní k utrpení a bolesti svých bližních. Vzniká tak potřeba pomáhat. Jak ale pomáhat tak, aby naše pomoc byla co nejúčinnější? Kdy pomáháme a kdy už je naše pomoc spíše překážkou než pomocí? Ve snaze pomoci druhým se projevuje jeden z nejsilnějších lidských citů - láska. Existují nějaké zákonitosti, podle nichž se opravdová láska řídí? A jak se vlastně působení této lásky projevuje v našem životě?


Název: "Hledání smyslu lidského života"

Anotace:

 • Jak žít smysluplný život
 • Základní lidské hodnoty, které jsou pro život důležité
 • Jak se vyhnout depresím, stresu, vzteku a nespokojenosti
 • Jak dosáhnout opravdového štěstí
 • Otázka sebehodnoty, sebevědomí a svobodné vůle

Název: "Jak se vyrovnat s náročnými životními situacemi"

Podtitul: "Jak se vyrovnat se smrtí, vinou a utrpením."

Anotace: 

Přednáška se zabývá těmito okruhy témat:

 • Jak se člověk chová v těžkých životních situacích
 • Jaký smysl může mít život v bezvýchodné situaci
 • Mezilidské vztahy
 • Schopnost člověka se vyrovnat s nepřízní osudu
 • Téma smrti
 • Téma viny a utrpení

Název: "Jak vést děti k opravdovým hodnotám"

Podtitul: "Jakým způsobem vychovávat dítě, aby se podporovaly jeho dobré vlastnosti."

Anotace: 

Přednáška se zabývá následujícími tématy: podpora dítěte v jeho harmonickém vývoji; jak předcházet konfliktům, hádkám a nedorozuměním; přirozené vývojové stupně dítěte a jaký přístup ze strany rodičů v daném období používat.


Název: "Poznávání Boha"

Anotace: 

V každém člověku je ukryta velká touha po poznání Boha. My jsme tuto touhu snížili v pouhý nízký neklid a tento neklid se snažíme pochybeným způsobem nějak otupit. K tomu používáme nejčastěji rozum, a proto saháme pouze po naplnění pozemských žádostí. V nich ale nenalézáme to naplnění, po kterém touží každá lidská duše. Toto opravdové naplnění se může uskutečnit pouze s vědomím poznání Boha. Jaká je tedy vlastně cesta či možnost k opravdovému poznání Boha?

© Založeno v roce 2021 DŮM CLEMATIS
Správkyně webu: Regina Říhová, tel: +420 737 915 006, e-mail: zivotemkezdravi@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!