LEKTORSKÝ TÝM

Všichni lektoři Domu Clematis jsou lidmi, kterých si velmi vážíme pro jejich schopnosti, duchovní i lidský potenciál, ale hlavně pro jejich ochotu a vstřícnost s jakou se připojili k naší vizi. Všechny nás spojuje jednotná myšlenka, že základem šťastného a zdravého života je respektování Nejvyšších zákonů - zákonů Božích.